Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Сайт – особистий сайт (Sandplus), розташований в мережі Інтернет за адресою : https://sandplus.com.ua/ Адміністрація Сайту – Керівник сайтом. Користувач – фізична або юридична особа, що розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв’язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту. Форма зворотного зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

 2. ЗАГАЛЬНІ СТАНИ 

2.1. Справжня Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки і захисту інформації про фізичних і юридичних осіб, що використовують Форму зворотного зв’язку на Сайті. 

2.2. Метою справжньої Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональні дані від несанкціонованого доступу і розголошування

2.3. Стосунки, пов’язані зі збором, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів регулюються справжньою Політикою конфіденційності і чинним законодавством України. 

2.4. Діюча редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню “Політика конфіденційності”.

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://sandplus.com.ua/. 

2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту. 

2.8. Використовуючи Форму зворотного зв’язку, Користувач виражає свою згоду з умовами справжньої Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отримуваної (збираною) інформації про Користувача. 

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ 

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e – mail, телефон, skype та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту з відома Користувача. 

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотного зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональні дані, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e – mail, телефон, skype та ін., а також додатковій інформації про Користувача, що надається їм по своєму бажанню : організація, місто, посада та ін. в цілях виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності; б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних; в) відповідності об’єму і характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимості об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані. 3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях надання послуг/продажу товарів, пропонованих на Сайті. 4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються строго за призначенням, обумовленому в п.3 справжньої Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

5.1. Персональні дані Користувача не передаються яким-небудь третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених справжньою Політикою конфіденційності.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ І ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково. 

6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого користувача на підставі його звернення, або за ініціативою Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.
7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних. 

8. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Про КОРИСТУВАЧІВ Адміністратор Сайту вживає технічні і організаційно-правові заходи в цілях забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.
9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. відносно використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 справжньої Політики конфіденційності у письмовій формі за адресою, вказаною в п.1. 

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію: для фізичної особи: – номер основного документу, що засвідчує особу Користувача або його представника; – зведення про дату видачі вказаного документу і орган, що видав його; – дату реєстрації через Форму зворотного зв’язку; – текст запиту у вільній формі; – підпис Користувача або його представника. для юридичної особи: – запит у вільній формі на фірмовому бланку; – дата реєстрації через Форму зворотного зв’язку; – запит має бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.
9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. відносно використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 справжньої Політики конфіденційності у письмовій формі за адресою, вказаною в п.1. 

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію: для фізичної особи: – номер основного документу, що засвідчує особу Користувача або його представника; – зведення про дату видачі вказаного документу і орган, що видав його; – дату реєстрації через Форму зворотного зв’язку; – текст запиту у вільній формі; – підпис Користувача або його представника. для юридичної особи: – запит у вільній формі на фірмовому бланку; – дата реєстрації через Форму зворотного зв’язку; – запит має бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що поступив, впродовж 30 днів з моменту вступу звернення. 

9.4. Уся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошуванню не підлягає. Персональні дані і інша інформація про Користувача, що направив запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством..

    Рассчитать стоимость
    Заполните форму и получите расчет в течение 15 минут!


    Для расчета стоимости доставки - укажите
    адрес доставки в комментарии.

    0